Vi optimerar på konstruktionsstadiet

Vi optimerar på konstruktionsstadiet

Optimerade komponenter kostar mindre att tillverka. Med Ronators datorstödda optimeringsverktyg kan ditt företag skapa bättre, marknadsledande produkter med lägre produktionskostnader.

Läs mer >
Effektivare sourcing av produktion

Effektivare sourcing av produktion

”Som handen i handsken” matchar vi det ultimata gjuteriet för din produkt. Du får stora fördelar att snabbt kunna välja:

Material: Gjutjärn, Gjutstål, Leg. Stål, Aluminium
Produktionsmetod: Auto-, Semi-auto eller handformning
Seriestorlekar: lågvolym till massproduktion
Vikt och storlek: Från något kilo upp till 1 ton
Geografiskt: Asien, Europa eller Sverige – tillverkning sker i det gjuteri som exakt matchar dina föränderliga krav

Med rätt val ges förutsättningar för lägsta kostnad i slutändan

Läs mer >
Förutsägbar hög kvalitet

Förutsägbar hög kvalitet

Ronator hjälper ditt företag att bli lönsammare genom systemleveranser av kundspecificerade gjutna och smidda komponenter och substitut till dessa.

Utifrån ditt företags kvalitetsmål gör vi en kvalitetsplan som också fastställer vilka styrmedel som skall användas. Tillsammans tar vi fram QC-rutiner för att uppnå höga kvalitetsmål i en fortlöpande produktion. Tendenser och avdrifter kan tidigt upptäckas.

Ronator arbetar enligt Six Sigma och LEAN konceptet. Till detta styr vi vår verksamhet med inriktning mot ISO 9001.

Läs mer >
Högsta leveransprecision

Högsta leveransprecision

Våra kunder ställer mycket höga krav på leveransprecision. Ronator har under flera år utmärkt sig genom att infria våra kunders krav på leverans i rätt tid: mer än 99 av 100 leveranser sker på utsatt dag.

Läs mer >