Förutsägbar hög kvalitet

Mätprotokoll vid varje leverans

Tillsammans med er QA-funktion fastställer vi produktens kritiska mått och egenskaper. Vi föreslår vilka mätmetoder och mätverktyg som skall användas och hur mätprocessen skall utformas. Resultaten utmynnar i en kvalitetssäkringsplan med  tillhörande styrdokument.

Utifrån kvalitetssäkringsplanen upprättas en processkontrollplan och förslag till mätprotokoll  som tillverkaren sammanställer. I samband med varje leverans finns en rapport som verifierar rätt utfall hos produktionen.

Periodvis uppföljning hos producenten möjliggör optimering av kvalitetsarbetet.

shutterstock_75147574-1200-px