Leverans i tid

Vi ger er högsta leveransprecision

Med korta ledtider och krav på minimal kapitalbindning gäller det att utnyttja effektiva och moderna koncept för att logistiken skall fungera optimalt. Våra kunder har kommit långt när det gäller att införa japanska idéer och tankesätt som Just in Time, Lean Production och KanBan.
Vi jobbar med speditörer som är specialiserade på just sin marknad och rutter. Och om du vill använda dina egna speditörer så är det naturligtvis inga problem.varldskarta-1000px
Spedition