Smide

Smidesgruppen delas in i varm- och kallsmide där varmsmide är den normalt använda metoden.

Varmsmide delas in i:

  • Pressmide
  • Hejarsmide
  • Stuksmide
  • Precisionssmide

Smidesmetoden avgörs huvudsakligen av seriestorlek, styckvikt och material. Generellt gäller att serieantalen bestämmer metoden.

Pressmide är en mycket produktiv och kostnadseffektiv metod som dock har hög timkostnad vilket i sin tur kräver stora serier. Hejarsmide kräver formbundna verktyg (sänke) men har lägre timkostnad och passar därför för mindre till medelstora serier.