Bästa kombination av gjuteri och bearbetning

Flexibel sourcing av produktion

Vi har stor flexibilitet att utforma en produktionslösning efter just dina förutsättningar. Ett visst gjuteri kan vara helt optimalt för din produkt men deras partners för bearbetning kanske inte helt passar in. Då kan vi styra om flödena så att gjuteriet gör det de är bäst på och en annan bearbetare sätts in. Kombinationen blir oslagbar och Ronator garanterar att materialflöden och processer sammankopplas på ett effektivt sätt.Sourcing av produktion